Private Austin Nolan 1895-1914

140822-Pte.-Austin-NOLAN