Gunner James L Preston (S-F)

180413 Gunner James L. PRESTON (s-f)