Rifleman Joseph Foggitt Hare (1890-1916)

161222 Pte Joseph Foggitt HARE - Soldier's Story